Explicar Affärsutveckling AB startades 1997 som ett enmansbolag med tjänster prickaskuggarelaterade till IT och Verksamhetsutveckling. Verksamheten har sedan utvecklats till att även fungera som holdingbolag för övriga verksamheter. Koncernen räknas in i det mindre segmentet med sina totlat 20 miljoner i omsättning på årlig basis.

Explicare är latin för förklara eller utreda, och just detta är grunden för vår verksamhet. Vi söker förklaringar och logiska samband. Vi undersöker noga och utreder om vi stöter på en utmaning. Vi omsätter denna grund i två områden, som för oss har mycket gemensamt. Egna satsningar och affärer samt Konsulttjänster.

Vi tycker att det visar på seriositet när vi driver egna verksamheter, lär oss av de dagliga problemen och sätter oss in i entreprenörens vardag.

Vi erbjuder våra erfarenheter till andra genom våra konsulttjänster. Våra erfarenheter kommer dels från erfarenheter när vi driver våra egna verksamheter, och dels från vår mångåriga erfarenhet som konsulter inom Management och IT.