”Explicare är latin för förklara eller utreda, och just detta är grunden för vår verksamhet. Vi söker förklaringar och logiska samband. Vi undersöker noga och utreder om vi stöter på en utmaning. Vi omsätter denna grund i två områden, som för oss har mycket gemensamt. Egna satsningar och affärer samt externa Konsulttjänster.”

prickaskugga